فعاليتها

ساختارسازماني

آخرين اخبار

درباره ما

تماس با ما

صفحه اصلي


 

شرح مختصري از تاريخچه شركت و تغييرات مربوطه :

مجتمع صنايع چوب و کاغذ ايران (چوکا) در سال 1352 با مشارکت وزارت صنايع (60% سهام) وزارت کشاورزي و عمران روستايي (40% سهام) در کيلومترشش جاده رضوانشهر به تالش تاسيس و عمليات اجرايي و ساختماني آن در سال 1357 به پايان رسيد.

با توجه به مقارن بودن راه اندازي مجتمع با اوج گيري انقلاب اسلامي در مهر ماه 1357 طي يک راه اندازي نمايشي مجتمع افتتاح اما پس از چند روز کار متوقف شد.

براساس قرارداد منعقده شرکت سازنده مي بايست با ترکيب مديريت و کارکنان ايراني و خارجي بعد از تکميل کارخانه و رساندن آن به ظرفيت اسمي و آموزش پرسنل، کارخانه را ترک و آن را تحويل متخصصان ايراني مي داد. ليکن پرسنل خارجي بدون تحويل کارخانه ايران را ترک نموده و به تعهدات خود عمل نکردند لذا تا سال 1361 عملا توليد کارخانه با رکود کامل همراه بود. از سال 1361 تلاشهاي برنامه ريزي شده اي جهت راه اندازي و تداوم توليد شروع شد و با تحويل کارخانه به سازمان صنايع ملي ايران در سال 1364، اين تلاشها به بار نشست و از آن سال به بعد کارخانه هر سال نسبت به سالهاي قبل وضعيت بهتري پيدا کرد.

در سال 1365 تصميمات لازم جهت جداسازي بخشهاي جنگل و صنعت تحت مديريت مستقل اتخاذ و شرکت قبلي به سه شرکت مستقل  صنايع چوب اسالم و شرکت صنايع چوب و كاعذ ايران ( تحت پوشش سازمان صنايع ملي) و شركت جنگل شفارود تحت پوشش وزارت کشاورزي تجزيه گرديد. در نتيجه ماموريت حفظ ، بهره برداري و احياء جنگل و توليد فرآورده هاي چوبي (تراورس،  واشان، تخته و غيره) از حيطه فعاليت هاي شركت چوكا حذف گرديد. در اواخر سال 1380 سهامي شرکت چوکا با سرمايه ثبتي 47,000,000,000 ريال به ترتيب به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (47% سهام) ، سازمان بازنشستگي کشوري (47% سهام) و آستان قدس رضوي (6% سهام) واگذار گرديد.تغيير وضعيت سرمايه ثبتي و تركيب سهامداران شركت چوكا طي سالهاي اخير به شرح  زير بوده است:

سال 1381 : سرمايه ثبتي 47,000,000,000 ريال ،  سهامداران شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (53% سهام) و سازمان بازنشستگي کشوري (47% سهام)

سال 1382 : سرمايه ثبتي 47,000,000,000 ريال، سهامداران  شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (43% سهام) ، سازمان بازنشستگي کشوري (47% سهام) و شركت سرمايه گذاري شيميائي و سلولزي تامين (10% سهام) 

سال 1383 : سرمايه ثبتي 100,000,000,000 ريال ، سهامداران شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (48/3% سهام) ، سازمان بازنشستگي کشوري (47% سهام) شركت سرمايه گذاري شيميائي و سلولزي تامين (4/7% سهام) 

طراحي کارخانجات کاغذ "چوکا " توسط شرکت استدلر هرتز از کشور کانادا انجام و ماشين آلات آن ساخت کشورهاي کانادا، آمريکا، سوئد و تعدادي از مخازن آن ساخت داخل مي باشد. صنايع چوب و کاغذ ايران (چوکا) از دو واحد صنايع چوب و صنايع کاغذ تشکيل شده است که مواد اوليه اصلي آن چوب و کاغذ باطله (آخال) مي باشد و علاوه بر آن حدود 30 نوع مواد شيميايي در اين صنعت مصرف مي شود.

براساس برنامه ريزي هاي اوليه ، چوب مورد نياز صنعت مي بايست از 400 هزار هکتار جنگلهاي منطقه (گيلان از آستارا تا سفيد رود)  تامين گردد ولي براساس سياست گذاري هاي جديد و بمنظور حصول اطمينان از تامين پايدار چوب بعنوان مواد اوليه اصلي،خريد چوب از منابع مختلف مردمي و دولتي در اقصي نقاط کشور و حتي خارج از کشور به شکل سازمان يافته انجام مي شود.

با تاسيس و راه اندازي واحد O.C.C ( بازيافت کاغذ باطله ) که در سال 1375 با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل و به همت کارشناسان ايراني صورت گرفت، کاغذ باطله بعنوان دومين ماده اصلي اين صنعت مطرح گرديد که همانند چوب از منابع مردمي و پيمانکاران که از سراسر کشور تامين مي گردد.

هدف عمده احداث مجتمع چوکا دستيابي به توليد کاغذ قهوه اي کرافت و فلوتينگ به مقدار 150 هزار تن و تخته لايه به مقدار 6640 متر مکعب و انواع چوب آلات ( تراورس، واشان، تخته و غيره ) به مقدار 52000 متر مکعب در سال بوده است.

براي توليدات فوق الذکر (بر اساس طراحي اوليه) ميزان کل چوب مورد نياز حدود 520800  متر مکعب در سال از انواع مختلف چوبهاي پهن برگ جنگلي با تناسب خاص بوده است.

هم اكنون با گذشت بيش از بيست سال از فعاليت توليدي شرکت چوکا، بازسازي و نوسازي تجهيزات و ماشين آلات و نيروي انساني امري اجتناب ناپذير است لذا با اختصاص و تامين اعتبار قريب 50 ميليارد تومان و با بررسي هايي دقيق فني و تخصصي اين مهم همگام با انجام توليد در حال اجراء مي باشد که براساس آن اهداف ذيل محقق مي گردد :

آماده سازي ماشين آلات و تجهيزات براي انجام توليد در سي سال آينده

افزايش کيفيت و کميت توليد در سطح استانداردهاي موجود

ايجاد تنوع در توليد كاغذ و فراهم نمودن امکان رقابت در سطح جهاني

تربيت و آموزش نيروي انساني ماهر و مجرب براي تحقق اهداف توليدي شرکت در آينده

 

 

CopyrightŠ2005 Chouka Co. All rights reserved
Designed by IT Department of Chuka