ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 *آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام*

💠 *آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام*
مورخ 27/05/1401 شركت صنايع چوب و کاغذ ایران چوکا(سهامي خاص) به شماره ثبت 18 و شناسه ملی 10100604158

⏺️ بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا (سهامی خاص) که در رأس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 27/05/1401 در محل شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا واقع در استان گیلان، شهرستان رضوانشهر، کیلومتر 5 جاده رضوانشهر به تالش، شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

🔻 دستور جلسه:
1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و اصلاح مفاد ماده مربوطه در اساسنامه.
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

*هیأت مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا (سهامی خاص)*

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group