ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

دیدار مهندس کاظمی (سرپرست شرکت چوکا) با دکتر عباسی (سرپرست بانک رفاه کارگران استان گیلان)

دیدار مهندس کاظمی (سرپرست شرکت چوکا) با دکتر عباسی (سرپرست بانک رفاه کارگران استان گیلان)

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group