ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 دیدار شورای وحدت و اعضای ستاد مرکزی ستاد دکتر رئیسی در شهرستان ماسال با مهندس کاظمی مدیرعامل مجتمع چوکا ۱۴۰۰/۱۲/۵

💠 دیدار شورای وحدت و اعضای ستاد مرکزی ستاد دکتر رئیسی در شهرستان ماسال با مهندس کاظمی مدیرعامل مجتمع چوکا ۱۴۰۰/۱۲/۵

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group