ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 دیدار مهندس کاظمی مدیرعامل مجتمع چوکا و مدیران شرکتهای چوکا و شفارود با فرماندار

💠 دیدار مهندس کاظمی مدیرعامل مجتمع چوکا و مدیران شرکتهای چوکا و شفارود با فرماندار شهرستان رضوانشهر در راستای الحاق شهرک ولیعصر(عج) چوکا به شهر رضوانشهر

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group