ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 آگهی مناقصه عمومی شماره ۱/۱۴۰۱

💠 آگهی مناقصه عمومی شماره ۱/۱۴۰۱

🔻 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر، راه اندازی و بهره برداری توربوژنراتور ۱۵ مگاواتی از نوع توربین بخار ساخت شرکت Stallaval خود را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات مندرج در آگهی فوق اقدام نماید.

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group