ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 *حضور Gupta anuj کارشناس شرکت jasch از کشور هند در مجتمع چوکا

💠 *حضور Gupta anuj کارشناس شرکت jasch از کشور هند در مجتمع چوکا جهت ارتقاء سیستم بهره برداری از اسکنر ماشین کاغذ برای بالا بردن کیفیت کاغذ تولیدی*

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group